BocRang Su

Website: https://bocrangsu.com.vn/
Bio:

Việc tách kẽ răng là công việc cần được thực hiện đầu tiên, trước khi chúng ta gắn các mắc cài vào. Tác kẽ răng sẽ giúp cho giữa những chiếc răng có một khoảng trống, răng sẽ di chuyển được tới vị trí thích hợp. Đây cũng chính là giai đoạn mà bạn cảm thấy đau buốt sau khi niềng răng, tuy nhiên sau khi thích nghi được với niềng răng rồi thì cơn đau sẽ giảm dần và biến mất
Thông tin liên hệ
WED: https://bocrangsu.com.vn/
FACE: https://www.facebook.com/bocrang.su.3
GROUP: https://www.facebook.com/bocrang.su.3
Twitter: https://twitter.com/BcRngs2